Juni (Jan Marie Theodoor) Daalmans, geboren 1-7-1955 te Elsloo, Nederland


Heeft zijn kandidaats psychologie gehaald aan de universiteit van Amsterdam (1978) en zijn doktoraal aan de universiteit van Nijmegen (1981) in de richtingen ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. De afstudeerscriptie had betrekking op de klantrelatie van de RIAGG bezoeker en met name waarom mensen voortijdig hun therapie afbreken. Aansluitend heeft hij bij het RINO (Regionaal Instituut Nascholing Onderwijs) de opleiding tot psychotherapeut gedaan, met name gedragstherapie, groepstherapie en humanistische therapie.

Hij werkte in die periode bij de Montfortstichting, een tehuis voor jongeren en jongvolwassenen gericht op resocialisatie en doceerde psychologie aan de HBO Jeugdwelzijnswerk. Daarnaast was hij verbonden als psychotherapeut en coordinator behandeling aan een tehuis voor priesters en religieuzen te Bunde.

Na het beëindigen van de opleiding aan het RINO heeft hij zijn carriere verlegd naar de arbeids- en organisatiepsychologie. Als zelfstandige heeft hij enkele jaren (1986 - 1988) bij de Psychologische Dienst van DSM gewerkt. In 1988 is hij bij Schouten & Nelissen in Zaltbommel gaan werken, bij de afdeling Organisatie-ontwikkeling als projectleider Resultaat Gericht Managen. In 1992 is hij overgestapt naar het ABP te Heerlen, waar hij hoofd Organisatie & Personeel werd van de bedrijfseenheid Pensioenen. Een turbulente periode waarin de privatisering werd voorbereid, gepaard gaande met een halvering van het aantal personeelsleden. In 1995 werd hij hoofd Sociaal Beleid van de holding ABP en USZO, een fusie-organisatie die zowel de pensioenen als de sociale regelingen voor overheidspersoneel verzorgde. Twee jaar later was hij betrokken bij de ontmanteling van deze holding, toen de overheid besloot alle werkgelegenheidsuitkeringen en reintegratie onder te brengen in een landelijke organisatie, de UWV. In 2000 is hij begonnen als zelfstandig organisatie-adviseur, in eerste instantie gericht op diensten binnen het Human Resources vakgebied. In die periode was hij ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP-Limburg). Toen in 2003 zijn jongste zoon Kaj leukemie kreeg, heeft zijn activiteiten tijdelijk gestaakt. Later, in 2009, heeft hij het boek Kaj geschreven als verwerking van deze periode. Na deze onvrijwillige sabatical heeft hij het vak van organisatie-adviseur weer opgepakt en zich met name toegelegd op training en managementcoaching.

Zijn interesse in de neuropsychologie heeft in 2011 geleid tot de populair wetenschappelijke publicatie van de Breingids (uitgeverij Boom), een rondleiding door het brein, waarin de topografie van alle hersendelen wordt uitgelegd en de werking van het brein toegelicht. Daarna is hij zich gaan toeleggen op de vraag wat de neuropsychologie te bieden heeft in het verbeteren van de veiligheid op de werkplek. Deze verdieping heeft geleid tot de Engelstalige uitgave Human Behavior in Hazardous Situations (Elsevier 2012), waarin zijn visie op veiligheidsbeleid is verwoord.

PublicatiesBewerken

Daalmans, J.M.T. 1992 Kansen voor Resultaat Gericht Management in het hoger onderwijs, in Management voor hoger onderwijs, Samsom.

Daalmans, J.M.T. 1996 HRM-beleid in een privatiserende organisatie, in Stroom, tijdschrift voor P&O managers en adviseurs, Samsom

Daalmans, J.M.T. & Vermeer, M.G.H. (2000) Employability management op drie niveaus, in HRM in de praltijk, Samsom

Daalmans, J.M.T. (2001) Bezieling en spiritualiteit in het personeelswerk, Personeelsbeleid.

Daalmans, J.M.T. (2002) Humanisering van de arbeidsrelatie, Personeelsbeleid.

Daalmans, J.M.T. (2002) De ontwikkelbalans, Gids voor Personeelsmanagement.

Daalmans, J.M.T. (2002) De mythe van het integrale managementmodel, Gids voor Personeelsbeleid.

Daalmans, J.M.T. (2002) De ontwikkelbalans, Methoden, Technieken en Analyse.

Daalmans, J.M.T. (2003) De effectiviteit van organisatie-ontwikkeling, Personeelsbeleid

Daalmans, J.M.T. (2006) Action Researching, Gids voor Personeelsbeleid

Daalmans, J.M.T. (2007) Situationeel Coachen, Gids voor Personeelsbeleid

Dorp, N. van (2012) De neuropsychologie van veiligheid, Chemie, vakblad van de VNCI

Daalmans, J.M.T. (2013) Het brein en veiligheid. Leidt meer kennis van het brein tot veiliger werken, Management & Organisatie, Kluwer

Daalmans, J.M.T. (2013) Veiligheid begint in het brein, ARBO vakblad over arbeidsomstandigheden

BoekenBewerken

Daalmans, J.M.T. (2009) Kaj, Forum

Daalmans, J.M.T. (2011) De Breingids, Boom

Daalmans, J.M.T. (2012) Human Behavior in Hazardous Situations, Elsevier
Taalvaardigheid

nl Deze gebruiker heeft het Nederlands als moedertaal.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
de-2 Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
el-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου Ελληνικά.