Ik probeer bij te dragen door artikelen op wikipedia onder de loep te nemen en waar nodig aan te vullen of te corrigeren. Ik heb een grote nieuwsgierigheid en een drang om bepaalde zaken tot de bodem uit te zoeken.