Hoofdmenu openen
Overzicht hulppagina's
Wikipedia-terminologie

Een artikel of een deel ervan wordt bronloos genoemd als er geen vermelding van de geraadpleegde bronnen in het artikel staat. De term wordt regelmatig gebruikt op de te beoordelen pagina's en in de context van het toevoegen van tekst die als mogelijk onjuist, controversieel en/of twijfelachtig beschouwd wordt door derden. Soms wordt dit ook aangeduid met geen bronnen, ook in de gevallen dat de bijdrager daadwerkelijk bronnen heeft geraadpleegd en deze op de overleg(pagina) genoemd heeft.

Niet verplichtBewerken

Een deel van de gemeenschap vindt bronvermelding in artikelen wenselijk, omdat ze een snelle en eenvoudige manier van verifiëren mogelijk maken. In tegenstelling tot de verplichting tot verifieerbaarheid is over het verplicht vermelden van bronnen in het artikel nog nog geen consensus bereikt noch een meerderheid bij een gemeenschapsstemming in 2014. Men heeft daarom de keuze om bewust geen bronnen in het artikel te vermelden, een keuze waarvan in de praktijk door een ander deel van de gemeenschap ook gebruik gemaakt wordt.

UitzonderingenBewerken

In de praktijk zij hierop uitzonderingen, zoals de richtlijn over biografieën van levende personen; veel toevoegingen over levende personen zonder opgave van een bron worden doorgaans verwijderd uit voorzorg en met oog op de zorgvuldigheid m.b.t. de levende personen. Denk hierbij aan het doodverklaren van een persoon zonder een bron zoals overlijdensbericht te vermelden.

Een andere uitzondering zijn de lijsten gebaseerd op reeds geschreven Wikipedia-artikelen zoals lijst van modeontwerpers, die niet van een bron(vermelding) is voorzien. Deze uitzondering is niet onomstreden; rode links zijn op deze manier niet mogelijk en de lijst is niet noodzakelijkerwijs in balans.

(On)wenselijkheidBewerken

Argumenten voor bronvermeldingBewerken

  1. Bronvermelding biedt de mogelijkheid om de feiten uit het artikel te staven en kan bestaan uit referenties naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of ander overzicht van alle geraadpleegde bronnen.
  2. Bronvermelding laat zien dat de inhoud van het artikel voldoet aan de criteria van verifieerbaarheid en geen origineel onderzoek.

Argumenten tegen bronvermeldingBewerken

  1. Bronvermelding kan een artikel meer betrouwbaar doen lijken dan het eigenlijk is
  2. Dat bronnen vermeld wordt wil niet zeggen dat ze daadwerkelijk geraadpleegd zijn
  3. Bronmanipulatie is niet uitgesloten (aandragen van bronnen die het beweerde niet onderbouwen)
  4. Bronvermelding kan (onbedoeld) verwijzen naar onbetrouwbare of niet bestaande bronnen

Zie ookBewerken