Hallo! Ik ben, hoewel al een goede vijftiger, pas sinds vorig jaar met enige regelmaat actief met het aanbrengen van (vaak kleine) wijzigingen of aanvullingen op Wikipedia-artikelen. Mijn bijdragen (op punten- en kommawijzigingen na) zijn te herkennen aan aanduidingen als <OB@A-146> of <OB@S-172>. De letters OB zijn mijn initialen, de letter daarna (zoals hier de A of S) duidt de (momenteel nogal wisselende) plek aan waar ik werk, en het cijfer daarachter geeft het volgnummer van mijn bijdrage aan (ik houd hiervan een eigen administratie bij, dat is een deel van mijn hobby...). Momenteel werk ik ook nog onder de naam Bekadee-54, met overigens dezelfde bijdrageaanduiding, maar deze usernaam komt waarschijnlijk zeer binnenkort te vervallen.

Tot zover de techniek.

Mijn belangstellingsgebieden zijn o.a.:

  • bekende Nederlanders (en buitenlanders) uit heden en verleden, waarbij ik met name ge-interesseerd ben in hun geboorte- (en eventueel overlijdens)data 1);
  • het bijwerken en uitbreiden van de jaar- en datumpagina's (bij voorbeeld 1954 of 4 februari)
  • het openbaar vervoer, o.a. gegevens over busseries (ik ben een aantal jaren secretaris van de Autobus Documentatie Vereniging geweest);
  • personen en ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke kerk.

Ik heb in januari al een eerste eigen (aanzet tot een) artikel gemaakt; ik wil er zeker meer laten volgen. Verder ben ik redelijk bedreven in het redigeren van artikelen, dus als iemand mijn hulp hiervoor zou willen inroepen, dan houd ik mij aanbevolen. Als Wikipediaan ben ik overigens nog maar een beginneling, maar ik leer vrijwel dagelijks bij...

Een paar (biografische) artikelen die in de Wikipedia m.i. ten onrechte nog ontbreken, zijn:

Deze lijst is uiteraard nog met tientallen voorbeelden aan te vullen.

1) Mijn motto is: elke BN'er uit heden of verleden verdient een artikel!

2) Dit artikel (hoewel duidelijk nog in aanleg) is er dus sinds vorige week bijgekomen: mooi zo!

Amsterdam, 25 februari 2010

Olof Bekedam

P.S.: Vanaf april 2010 heb ik mijn bewerkingen voortgezet onder de gebruikersnaam De_Jaren.