Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit

(Doorverwezen vanaf Garanties van oorsprong)

De Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit was een ministeriële regeling waarmee een certificaat afgegeven kon worden, een garantie van oorsprong (GvO), als bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installaties. De regeling was de opvolger van het groencertificaat en was van 2004 tot en met 2015 van kracht. De regeling is vervangen door de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit, een verzamelregeling die voor zowel gas, elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen en HR-WKK geldt.

Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit
Citeertitel Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2003, nr. WJZ 3073206, tot vaststelling van uitvoeringregels voor meting en uitgifte van garanties van oorsprong ten behoeve van duurzame elektriciteit
Soort regeling Ministeriële regeling
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Status vervallen
Grondslag geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Aangenomen door Tweede KamerEerste Kamer
Gepubliceerd op 15 december 2003
Gepubliceerd in Stb. 2004, 242
In werking getreden op 1 januari 2004
Ingetrokken/
opgeheven op
1 januari 2015
Geschiedenis
Opvolger van Wijziging Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998
Opgevolgd door Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Duurzaamheid

WerkingBewerken

Wilde een elektriciteitsbedrijf het verlaagde tarief van de regulerende energiebelasting toepassen op zijn stroom dan moest het bedrijf het GvO-bewijs kunnen overhandigen. De GvO's waren op de Europese markt verhandelbaar. De GvO's waren een jaar geldig. Zodra de aan de garantie gekoppelde elektriciteit verbruikt was, werd de garantie uit de markt gehaald om te voorkomen dat het opnieuw wordt verkocht. De certificaten stonden onder het beheer van CertiQ, een dochteronderneming van TenneT.

Verschillende leveranciers gebruikten de mogelijkheid om certificaten over in te kopen van stroom in landen waar dat meestal uit een duurzame bron kwam, om grijze stroom te 'vergroenen'.

De garantie was ook gekoppeld aan subsidie op basis van de milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) (vanaf 1 januari 2008 vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie).

ToezichthouderBewerken

Toezichthouder op de regeling is de Autoriteit Consument en Markt. De regeling is opgenomen in artikel 73 tot en met 77f en 95k van de Elektriciteitswet 1998 en uitgewerkt in de ministeriële Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken