GLP-1

chemische verbinding

GLP-1 (glucagon-like peptide 1) is een gastro-intestinaal eiwit dat deel uitmaakt van de groep der incretines. Naast GLP-1 is ook GIP-1 een belangrijk incretine.

GLP-1 reduceert indirect de glycemie, dit doen ze door het stimuleren van de beta-cellen van de pancreas tot secretie van insuline. Insuline stimuleert op zijn beurt de afbraak van glucose (glycolyse) en inhibeert de aanmaak van glucose (via de gluconeogenese en glycogenolyse). Bovendien wordt de opname van glucose in de perifere weefsels bevorderd. Naast het effect op insuline wordt ook de maaglediging door dit eiwit vertraagd.

Bepaalde farmaca, de zogenaamde incretinemimetica zijn GLP-1-analogen en worden voorgeschreven bij diabetes type II.