Een functiewoord is in de taalkundige benoeming een woord dat in de eerste plaats een grammaticale functie binnen de constituent heeft. Functiewoorden hebben weinig of geen inhoudelijke betekenis, ze ondersteunen vooral de syntactische structuur van de zin als geheel. Ze staan als zodanig in tegenstelling tot inhoudswoorden.

Kenmerken bewerken

Ook hulpwerkwoorden gelden als functiewoord, omdat ze geen nieuwe inhoudelijke dimensie aan de betekenis van de zin toevoegen, in tegenstelling tot zelfstandige werkwoorden.

Literatuur bewerken

  • René Appel, Taal en taalwetenschap, Malden (Mass.): Blackwell, 2002.
    • Anne E. Baker, Jan Don en Kees Hengeveld (reds.), Taal en taalwetenschap, 2de dr., Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.