Hoofdmenu openen
Werk aan de winkel Dit artikel staat op een nalooplijst. Als je de inhoud op verifieerbaarheid gecontroleerd hebt, kun je dit sjabloon verwijderen. Bekijk ook de bewerkingsgeschiedenis om te zien of anderen hier al aan gewerkt hebben.

Ferdinand Hendrik Warnaars (Amsterdam, 19 oktober 1901 - Maarn, 13 maart 1977) was een Nederlands beroepsmilitair.

Warnaars werd opgeleid op de School voor Verlofsofficieren in Kampen en werd reserve-luitenant Infanterie in december 1926. In 1960 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. Op 15 februari 1967 werd hij eervol uit de dienst ontslagen.

OnderscheidingBewerken

  • Militaire Willems-Orde (RMWO.4), KB nr 6 dd 19 juli 1950, wegens: "Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 mei 1940, niettegenstaande nagenoeg de geheele bezetting van het vliegveld Ypenburg zich reeds voor de Duitschers had teruggetrokken of zich aan hen had overgegeven, gedurende den geheelen dag met een sectie zware mitrailleurs, welke niet onder zijn rechtstreeks bevel stond en nadat hij deze door beleidvol ingrijpen in de hand had gekregen, op het vliegveld stand te houden.
    Ondanks herhaalde zware luchtbombardementen en aanvallen van gelande vijandelijke troepen geruimen tijd alleen de verdediging gevoerd en hierbij den vijand ernstige verliezen toegebracht. Gedurende hevige bombardementen door vijandige vliegtuigen en beschieting door laagvliegende jachtvliegtuigen zich herhaaldelijk bewogen tusschen de onder zijn commando staande opstellingen. Voorts heeft hij een sommatie tot overgave met het pistool in de hand geweigerd."