Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een Nederlandse koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.

Doelen bewerken

  • Uitwisseling betreffende de bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten.
  • Gezamenlijke visies formuleren over beleid ter bescherming, instandhouding en/of beheer.
  • Visies uitdragen op politiek en ambtelijk niveau.

Activiteiten bewerken

De FIM organiseert vergaderingen en bijeenkomsten, vormt werkgroepen en stelt aanbevelingen op. De FIM behartigt de belangen van haar leden middels overleg met de staatssecretaris van cultuur.

Leden bewerken