Nederlandse Tuinenstichting

Werk aan de winkel Dit artikel staat op een nalooplijst. Als de inhoud op verifieerbaarheid gecontroleerd is, kan dit sjabloon verwijderd worden. Geef dat ook aan op de betreffende nalooplijst. Bekijk ook de bewerkingsgeschiedenis om te zien of anderen hier al aan gewerkt hebben.

De Nederlandse Tuinenstichting is een stichting die in 1980 werd opgericht. Het kantoor is in Amsterdam.

Doel bewerken

De stichting zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover. Zij streeft naar het behoud van tuinen die door vormgeving, beplanting, ligging of cultuurhistorisch karakter van belang zijn. De stichting ontvangt geen subsidie. Zij ondersteunt, adviseert en begeleidt eigenaars van bijzondere tuinen en verzorgt excursies. De activiteiten beperken zich niet tot particuliere eigenaars, maar omvatten ook openbaar groen en begraafplaatsen.

Open tuinen bewerken

De Tuinenstichting organiseert veel excursies. Eigenaars van bijzondere tuinen kunnen zich aanmelden bij de stichting zodat donateurs deze tuinen kunnen bezoeken. Deze ruim 200 tuinen moeten aan diverse criteria voldoen. Het kunnen liefhebberstuinen zijn, of tuinen met een historische of esthetische waarde of de tuinen moeten een botanische waarde hebben.

Behalve het bestuur heeft de stichting een Open Tuinen commissie en een Monumentencommissie.

Uitgaven bewerken

  • Vier keer per jaar ontvangen de donateurs het Tuinjournaal en eens per jaar de Open Tuinen Gids.
  • De stichting heeft een serie van vier boeken uitgegeven met de titel Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940. In ieder deel worden vijf of zes tuinen beschreven. In deel 3 worden jongere tuinen behandeld van na 1900. Er is een herdruk van de hele serie in 1999 verschenen.

Externe links bewerken