Fagotroof

Fagotrofie is een bijzondere vorm van heterotrofie, die onder andere voorkomt bij algen, maar ook bij slijmzwammen en andere Amoebozoa. Daarbij nemen fagotrofe cellen, die in de evolutie hun pigmenten en daarmee de mogelijkheid van assimilatie verloren hebben, vaste voedseldeeltjes op door vervorming en uitstulping van de cel: fagocytose. In speciale voedingsvacuolen worden deze deeltjes afgebroken waarbij de voor de cel benodigde voedingsstoffen en energie vrijkomt.

Zie ookBewerken