Hoofdmenu openen

Félix Bethune

politicus uit België (1789-1880)

Félix Antoine Joseph Bethune (Kortrijk 12 juni 1789 - 28 september 1880) was een Belgisch politicus voor de Katholieke Partij en was in 1830 lid van het Nationaal Congres en senator.

LevensloopBewerken

Bethune was de zoon van handelaar Jean-Baptiste Bethune (1757-1791) en van Thérèse Delebecque (1768-1844). Na de vroegtijdige dood van Jean-Baptiste hertrouwde de weduwe met François van Ruymbeke (1770-1840), vooraanstaande Kortrijkse lijnwaadhandelaar die in de Franse tijd burgemeester en in de Hollandse tijd schepen van Kortrijk was. Het is Van Ruymbeke die rond 1800 het kasteel van Marke bouwde, dat al meer dan twee eeuwen de thuisbasis is van de familie de Bethune.

Felix doorliep de humaniora in Parijs, in het College 'Beatae Mariae'. Hij nam vanaf 1810 de handel in lijnwaad van zijn moeder over en trouwde in 1816 met de Rijselse Julie de Renty (1791-1856). Ze hadden 5 kinderen, onder wie de vermaarde architect en glazenier Jean Bethune, de kanunnik en huisprelaat Felix de Bethune en de politicus Paul de Bethune. Hij was 91 toen hij stierf.

Politieke loopbaanBewerken

Hij werd 'adjoint au maire' van Kortrijk in 1814. Hij werd vervolgens gemeenteraadslid (vanaf 1825) en van 1836 tot 1854 was hij burgemeester. Tijdens de revolutiedagen van 1830 en tot in 1836 was hij kolonel-commandant van de Kortrijkse burgerwacht en van 1834 tot 1836 voorzitter van de Kamer van Koophandel.

Hij werd tot lid verkozen van het Nationaal Congres in 1830, voor het arrondissement Kortrijk. Hij nam regelmatig aan de bijeenkomsten deel maar kwam niet tussen tijdens de debatten. Soms was hij afwezig zoals bij de stemming die de onafhankelijkheidsverklaring goedkeurde of bij de verkiezing van een regent. Wel was hij er om de eeuwigdurende uitsluiting van de Nassaus goed te keuren. Bij de eerste stemronden voor een koning stemde hij voor de 'outsider', Karel van Oostenrijk-Teschen. In juni stemde hij voor Leopold van Saksen Coburg en in juli aanvaardde hij het Verdrag der XVIII artikelen.

Hij werd later ook nog verkozen tot senator (1845-1870), namens de Katholieke Partij. Hij vertegenwoordigde het arrondissement Kortrijk en werd als senator opgevolgd door zijn zoon Paul.

  Zie ook: lijst van burgemeesters van Kortrijk

LiteratuurBewerken

  • E. DE BETHUNE, Un Courtraisien au Congrès national: le baron Félix Béthune, in: Annales du XXXIe Congrès de la Fédération archéologique et Historique de Belgique, Kortrijk, T. IV, 1953, blz. 297-318.
  • P. VAN COLEN, Politiek leven te Kortrijk, 1830-1884, in: "Handelingen van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk", dl. XXXVI, 1968-1969, p. 141.
  • Els WITTE, Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1970, blz. 216-250.
  • J. STENGERS, J.-L. DE PAEPE, M. GRUMAN, Index des éligibles au Sénat (1831-1893), Brussel, 1975.
  • J.L. DE PAEPE & Ch. RAINDORF-GERARD, Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Brussel, Commissie van de nationale biografie, 1996, blz. 100.
  • Annik ADRIAENSSENS, Bethune & fils: linnenhandel Kortrijk, 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke, licentiaatsverhandeling (onuitgegeven), Universiteit Gent, 2000.
  • Annik ADRIAENSSENS, Inventaris van het handelsarchief Bethune et fils 1724-1856, bewaard op het kasteel van Marke. Herziening van de inventaris, opgesteld door Mr Jacques Vanhoutte, Marke, 2000
  • E. DE BETHUNE, Esquisse généalogique de la famille de Béthune, Marke, 2002.

Externe linkBewerken