Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is een verplichte instantie in België die zich bezighoudt met het welzijn van de werknemers.

De Welzijnswet voorziet in de oprichting van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Indien de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet alle opdrachten kan vervullen is de werkgever verplicht om zich bij een EDPBW aan te sluiten. In totaal hebben deze diensten de zorg over (cijfers 2010) 3.240.000 werknemers (zowel privé- als openbare sector); ze komen in 205.000 bedrijven en stellen meer dan 3000 personen (waarvan de meesten onder bediendecontract) te werk. Ze worden gezamenlijk vertegenwoordigd door de sectorvereniging Co-Prev.

WetgevingBewerken

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn gegroeid uit de Arbeidsgeneeskundige Diensten. Door de Welzijnswet van 4 augustus 1996 dienden de Arbeidsgeneeskundige Diensten niet alleen meer over een arbeidsgeneeskundige afdeling te beschikken. De EDPBW's bestaan uit twee afdelingen:

Lijst EDPBW'sBewerken

In België zijn er momenteel 10 erkende Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zij zijn erkend tot 31 december 2022 behalve CLB tot 30 juni 2021.