Exponentiële tijd

In de complexiteitstheorie kan een algoritme in exponentiële tijd worden uitgevoerd als de benodigde tijd, uitgedrukt in de grootte van de invoer, wordt begrensd door een exponentiële functie. Als de invoer, aangeduid met n, lineair stijgt dan stijgt de benodigde tijd exponentieel. Exponentiële tijd wordt ook genoteerd als O(kn) waarbij k een constante is, bijvoorbeeld O(2n).

Zie ookBewerken