Even (functie)

functie

Een wiskundige functie heet even als:

Voorbeeld even functie

We zien dat de grafiek van de functie symmetrisch is ten opzichte van de y-as. Dat wil zeggen dat als men de grafiek van spiegelt ten opzichte van de y-as, men dezelfde grafiek krijgt.

Het begrip kan gegeneraliseerd worden naar een willekeurig referentiepunt Indien

is de grafiek symmetrisch ten opzichte van de verticale lijn Zo heeft de sinus een even symmetrie tegenover

Voorbeelden Bewerken

  •  , want  
  •  , want  
  •  , want  
  • Elk product van twee even functies, want als   en   is  
  • Elk product van twee oneven functies, want als   en   is  

Zie ook Bewerken