Hoofdmenu openen

Een Europees Jaar is eigenlijk een zogeheten themajaar oftewel een jaar in het kader van een actueel of aansprekend thema dat door Europese- of internationale organisaties als de Europese Unie of de Raad van Europa als zodanig wordt vastgesteld.

In Nederland of België wordt daar veelal op ingehaakt, soms ook zijn er eigen nationale themajaren.

Inhoud

ThemajaarBewerken

Op Themajaar is een overzicht te vinden van (inter-)nationale en Europese themajaren te vinden.

(Inter-)nationale themadagen en -wekenBewerken

Op Nederlandse (inter)nationale themadagen en -weken is een overzicht te vinden van (inter-)nationale themadagen en -weken in Nederland vanuit internationaal verband (Verenigde Naties, Europees verband (Europese Unie, Raad van Europa) en nationaal verband (Nederlandse overheid, niet-gouvernementele organisaties (NGO's), bedrijfsleven en anderen.

Er zijn ook specifieke Europese themadagen en -weken.

(De themadagen en -weken dienen niet verward te worden met de feest- en gedenkdagen).

AchtergrondBewerken

In Europees verband wordt een jaar als Europees Jaar aangewezen om een actiethema of een bepaald onderwerp onder de aandacht van de Europese burgers en de regeringen van de lidstaten te brengen. Het gaat om zeer uiteenlopende thema's, die voor de Europese instellingen en de lidstaten echter allemaal belangrijke aandachtspunten zijn (zie hieronder voor de volledige lijst).

Voor elk Europees Jaar wordt op Europees en op nationaal niveau een bewustmakingscampagne gevoerd. De actiethema's worden jaren van tevoren vastgesteld. Alles wordt in het werk gesteld om het welslagen van de campagne te verzekeren.

ActualiteitBewerken

2018Bewerken

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2015Bewerken

Europees Jaar voor ontwikkeling

2013Bewerken

Europees Jaar van de burger

2012Bewerken

Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

2011Bewerken

Europees jaar van het vrijwilligerswerk

2010Bewerken

Europees Jaar van de strijd tegen (sociale) uitsluiting en armoede

2009Bewerken

Europees Jaar voor creativiteit en innovatie

2008Bewerken

Europees Jaar van de interculturele dialoog

2007Bewerken

Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen

2006Bewerken

Europees Jaar voor de mobiliteit van werknemers

2005Bewerken

Europees Jaar van Burgerschap door Onderwijs en Vorming
Het actiethema voor 2005 is burgerschap door onderwijs en vorming. Doel is in heel Europa projecten op te zetten om de rol van het onderwijs in het aanleren van de democratie te beklemtonen. Voor dit grootscheepse initiatief zijn aanzienlijke financiële, menselijke en technologische middelen ingezet.

Verwante onderwerpenBewerken

Externe linksBewerken