Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Eng: European Aviation Safety Agency; EASA) is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2002 en gevestigd in Keulen (Duitsland).

Logo van de EASA

Het agentschap helpt de EU wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen en verleent de Commissie bijstand bij de controle op de toepassing van EU-regels. Het agentschap verleent ook technische bijstand aan internationale organisaties die voor de veiligheid van de burgerluchtvaart en de bescherming van het milieu verantwoordelijk zijn. Voorts helpt het agentschap luchtvaartautoriteiten in derde landen.

Het agentschap heeft het recht bepaalde beslissingen te nemen (bijvoorbeeld het uitreiken van typecertificaten voor luchtvaartproducten).

De voorloper van EASA was de JAA (Joint Aviation Authorities), gevestigd in Hoofddorp.

bewerken