Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

Het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (Engels: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)) is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 1997 en gevestigd in Wenen. Het is de opvolger van de in 1994 opgerichte Commission on Racism and Xenophobia (CRX). In 2007 werd het agentschap opgevolgd door het Europees Bureau voor de grondrechten.

Het centrum had als belangrijkste taak de EU en de lidstaten objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens over racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in Europa te verstrekken en Europese strategieën ter bestrijding van deze problemen te ontwikkelen.

Het Europees voorlichtingsnetwerk over racisme en vreemdelingenhaat (RAXEN) vormt de kern van de werkzaamheden van het centrum. Het netwerk bestaat uit "nationale contactpunten" (één per EU-land) die informatie over racisme en vreemdelingenhaat in hun eigen land verzamelen, verwerken en verspreiden.