Kaart van de noordelijke Grote Oceaan met de onderzeese rug de Hawaï-Emperorketen lopend in noordwestelijke richting vanaf het eiland Hawaï in het midden

Het woord eiland(en)keten wordt gebruikt voor eilandengroepen waarvan de individuele eilanden zich in een lijn in het verlengde van elkaar bevinden. Meestal is een eilandenketen van vulkanologische oorsprong. Wanneer een eilandenketen zich aan de rand van een subductiezone bevindt, gaat het meestal om een eilandboog. Wanneer de eilandketen zich min of meer in een rechte lijn begeeft, is ze meestal ontstaan door het schuiven van een lithosferische plaat over een mantelpluim waarbij van tijd tot tijd nieuwe vulkanen ontstaan, die afdrijven en uitdoven. Een voorbeeld van de laatste zijn de Hawaïaanse eilanden.

Lijst van eilandenketensBewerken

Voorbeelden van eilandenketens zijn: