Effluent

vloeibaar afval geloosd in rivier of zee

Effluent is een term die gebruikt wordt voor gezuiverd rioolwater / afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) / rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Ongezuiverd rioolwater wordt influent genoemd.[1] Over het algemeen bevat effluent nog een deel van de originele vervuiling.

Toch is deze benaming feitelijk niet juist, omdat effluent eigenlijk uitgang betekent. Dus ook de voorbezinktank heeft een effluent en ook het effluent van de nabezinktank kan weer nabehandeld worden zodat het tevens influent is. Ook industriële waterbehandeling kent de termen influent en effluent.

Indien stedelijk afvalwater gezuiverd wordt zal het effluent ook ziektekiemen en wormeieren bevatten tenzij het gesteriliseerd wordt, hetgeen normaal gesproken niet toegepast wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Effluent bevat tegenwoordig[(sinds) wanneer?] ook steeds vaker meetbare hoeveelheden van geneesmiddelen, genotmiddelen en hormonen. Met name deze laatste stoffen zijn een bedreiging voor de drinkwatervoorziening en voor de organismen in het oppervlaktewater omdat ze lange tijd in het water blijven en moeilijk te verwijderen zijn.