Dynamica

In de natuurkunde is de dynamica of krachtenleer een tak van de klassieke mechanica waarin men zich bezighoudt met de gevolgen van krachten voor de beweging van voorwerpen. Het laatstgenoemde onderscheidt de discipline van de statica.

In de economie heeft dynamica wezenlijk dezelfde betekenis als in de fysica. Toch is deze tak van de economie minder ontwikkeld dan de statische economie.

SubdisciplinesBewerken

GeschiedenisBewerken

 
Isaac Newton

Historisch gezien werden de beginselen van dynamica ontwikkeld toen het mogelijk was een nauwkeurige meting van tijd te maken. De dynamica is een voortzetting van het werk van met name Galileo Galilei en Isaac Newton. Galilei formuleerde in 1638 het traagheidsprincipe. In 1687 formuleerde Newton de grondbeginselen van het verband tussen kracht, massa en versnelling in de beroemde vergelijking

 ,

waarin   de kracht,   de impuls,   de massa en   de versnelling is. Deze wet ligt aan de basis van de dynamica (zie Wetten van Newton). Kort nadat deze wetten werden gepostuleerd, zijn belangrijke technieken voor hun toepassing ontwikkeld door Leonhard Euler, Jean le Rond d'Alembert, Joseph-Louis Lagrange en anderen.

TriviaBewerken

  • Vrijmaken is een bewerking die bij het systematisch oplossen van een dynamica-vraagstuk wordt uitgevoerd.