Duistere drie

De duistere drie of duistere driehoek (dark triad) zijn de aversieve subklinische persoonlijkheidstrekken machiavellisme, narcisme en psychopathie en hun samenhang. Sadisme wordt soms wel gezien als aanvulling op deze drie tot dark tetrad. Het concept is afkomstig van Delroy L. Paulhus en Williams.[1]

Paulhus en Williams onderzochten in hoeverre de drie trekken met elkaar overeenkwamen of zelfs gelijk aan elkaar waren, zoals wel werd geopperd. Hoewel zij overeenkomsten vonden, waren er ook verschillen. De enige overeenkomst in de big five is disagreeableness. Psychopaten hebben laag neuroticisme, terwijl machiavellianen en psychopaten een lage consciëntieusheid hebben. Juist de overeenkomsten maken het interessant de trekken tezamen te onderzoeken.

De duistere drie zijn ook uitgezet op het circumplexe persoonlijkheidsmodel, waarbij narcisme richting friendly-dominant ligt, machiavellisme richting hostile-submissive en psychopathie richting hostile-dominant.[2] Ander onderzoek zoekt machiavellisme juist bij arrogant-calculating.[3]

NotenBewerken

  1. Paulhus, D.L.; Williams, K.M. (2002): 'The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy' in Journal of Research in Personality, Volume 36, p. 556–563
  2. Rauthmann, J.F.; Kolar, G.P. (2012): 'Positioning the Dark Triad in the interpersonal circumplex: The friendly-dominant narcissist, hostile-submissive Machiavellian, and hostile-dominant psychopath?' in Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 5, p. 622–627
  3. Jones, D.N.; Paulhus, D.L. (1992): 'Machiavellianism' in Leary, M.R.; Hoyle, R.H. Handbook of Individual Differences in Social Behavior, CRC Press

LiteratuurBewerken

  • Paulhus, D.L. (2014): 'Toward a Taxonomy of Dark Personalities' in Current Directions in Psychological Science, Volume 23, Issue 6, p. 421-426