Druksterkte

De druksterkte is de mate waarin een materiaal weerstand kan bieden aan drukkrachten zonder dat er brosse deformatie plaatsvindt. Ze wordt uitgedrukt als kracht gedeeld door oppervlakte (newton/mm²).

Zie ookBewerken