Douaneregeling

De Douaneregeling (DR) is een op onder meer de Douanewet (Dw) gebaseerde ministeriƫle regeling waarin nadere regelgeving betreffende de douane is opgenomen.

Wettelijke grondslag regelgevingBewerken

De in de Douaneregeling opgenomen bepalingen zijn gebaseerd op:

 • Artikel 10 tot en met 23 van de bijlage bij het Protocol van 15 juni 1970 tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten;
 • Het Protocol betreffende goederen van oorsprong en van herkomst uit bepaalde landen onderworpen aan een bijzondere regeling bij invoer in een van de Lid-Staten, behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91);
 • Titel II C van de Inleidende Bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage I is gevoegd bij de verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PbEG L 256);
 • De artikelen 3, 4, 6, 9, 14, 18, 25, 35, 53 en 58 van de Douanewet;
 • De artikelen 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 32, 34, 35, 44, 48, 49 en 50 van het Douanebesluit;
 • De artikelen 22a, 22b, 22c, 88b en 88c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
 • Artikel 3 van de Invorderingswet 1990;
 • Artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • Artikel 69 van de Wet op de accijns; en
 • Artikel 31 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;

Wat wordt onder meer behandeld in de DouaneregelingBewerken

Regels over het binnenbrengen van goederen in de Gemeenschap, met name ter zake van over zee, respectievelijk door de lucht binnengebrachte goederen en de tijdelijke opslag van goederen.

Regelgeving over douanebestemmingen:

Regelgeving over het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap, vrije entrepots en vrije zones.

Nadere regels betreffende zogenaamde begunstigde verrichtingen, namelijk:

 • Vrijstelling van rechten bij invoer overeenkomstig verordening 918/83;
 • Overige vrijstellingen van rechten bij invoer;
 • Terugkerende goederen;
 • Vrijstelling van omzetbelasting, accijnzen en verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten.

Aanvullende regelgeving betreffende de douaneschuld, in het bijzonder:

Bijzondere regelingen inzake postzendingen.

Algemene bepalingen inzake:

Nadere strafrechtelijke bepalingen.

Overigens bevat de Douaneregeling nog 33 bijlagen.