Docent

leraar in hoger onderwijs

Een docent(e) is iemand die kennis en vaardigheden overdraagt aan leerlingen of cursisten van een onderwijsinstelling of een andere instantie, bijvoorbeeld op het gebied van sport of cultuur. Het woord docent is afgeleid van het Latijnse doceren, dat ‘onderwijzen’ betekent. De term wordt vooral in het hoger onderwijs gebruikt, zeker in Vlaanderen. In Nederland beschouwt men leraar/lerares en docent(e) doorgaans als synoniemen.

Hoger onderwijs bewerken

Voor docenten in het hoger onderwijs bestaan verschillende rangen. De terminologie hiervan is in Vlaanderen en Nederland verschillend. De aanduidingen docent en hoofddocent worden in Vlaanderen gebruikt voor gepromoveerde medewerkers aan universiteiten die onderwijs- en onderzoekstaken verrichten. In Nederland heten deze onderwijsgevers respectievelijk universitair docent en universitair hoofddocent. Aan Nederlandse universiteiten bestaan voor medewerkers die alleen onderwijs geven ook de rangen docent en hoofddocent. Instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs in Nederland kennen eveneens de rangen docent en hoofddocent.

Basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs bewerken

Onderwijsgevers in het basisonderwijs, in het secundair onderwijs en in het voortgezet onderwijs, worden doorgaans leraar of onderwijzer genoemd. Daarnaast geven in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs zogenaamde bijzondere leermeesters, praktijkdocenten of vakleerkrachten les in vakken als muziek, techniek, lichamelijke opvoeding, godsdienst of levensbeschouwing.

Overig bewerken

Buiten het reguliere onderwijs, zoals bij muziek-, dans- of sportcursussen, gebruikt men in Nederland ook wel de term docent of leraar, zoals sportleraar of muziekdocent. In sommige religies kent men eveneens leraren. Zo is binnen het katholicisme de bisschop als herder en bestuurder van zijn bisdom de eerste leraar. Binnen het jodendom is een rabbijn leraar, binnen de islam is dat een moellah of mollah.

Leermeester is de term die gebruikt wordt voor een persoon die zijn/haar kennis of vaardigheden overdraagt aan anderen; dat kan een docent, maar ook bijvoorbeeld een ouder zijn.