Dienst Domeinen

Nederlandse overheidsinstantie

Domeinen Roerende Zaken is het verkoopkantoor van de roerende eigendommen van de Nederlandse staat. Het is een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Deze verkopen van de Staat worden door haar afgewikkeld, conform de Comptabiliteitswet 2016.

Geschiedenis bewerken

Domeinen Roerende Zaken is een deel van wat vroeger heette Directie der Domeinen, met regionale inspecties, daarna Dienst der Domeinen en nu Domeinen Roerende Zaken. De Dienst der Domeinen omvatte oorspronkelijk ook het beheer en de verkoop van onroerende zaken en was per 1 januari 2006 opgesplitst in een Onroerende Zaken (OZ) en een Roerende Zaken (RZ) poot. Per 1 juli 2009 is de naam van de Dienst Domeinen Onroerende Zaken veranderd in die van Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), zie aldaar.

De naam Domeinen wordt alleen nog maar gebruikt door die van Roerende Zaken (verkoop losse goederen). Er wordt de bedenkers van de nieuwe naam een gebrek aan historisch besef verweten. Het begrip domeinen was vroeger juist de aanduiding voor het beheer van met name de onroerende goederen en andere oude rechten van de staat, vaak afkomstig uit oude grafelijke en geestelijke goederencomplexen. Het RVOB is daar de rechtstreekse nazaat van en de oude naam duidde op een bestaansgeschiedenis van omstreeks een millennium.

Domeinen Roerende Zaken bewerken

Regelmatig worden er bij Domeinen RZ veilingen gehouden van in beslag genomen goederen en van tweedehands overheidsgoederen, waaronder ook voertuigen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook voertuigen afkomstig van AFNorth. De goederen worden verkocht zonder garantie en zonder dat men ze van tevoren mag proberen; slechts bekijken is toegestaan.

Externe link bewerken