Vervoermiddel

mobiele machine waarmee personen of goederen kunnen worden verplaatst
(Doorverwezen vanaf Voertuig)

Met een vervoermiddel, transportmiddel, voertuig of vaartuig worden mensen, goederen of dieren vervoerd. Vervoermiddelen kennen verschillende vervoerwijzen, zoals rijden, varen of vliegen.

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt op een dromedaris
Het bezit van een modern, gemotoriseerd eigen vervoermiddel heeft een hoge vlucht genomen

De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen die over land gaan, zoals bijvoorbeeld fietsen, auto's, bussen, trams of treinen.

Vervoermiddelen over of door water worden vaartuigen genoemd.

Voor vervoer in de dampkring gebruikt men vliegtuigen of helikopters.

Buiten de dampkring gebruikt men ruimtevaartuigen.

Een vervoermiddel kan door menskracht, een trekdier, (elektro)motorisch, of door windkracht worden voortbewogen.