Diabetesvereniging Nederland

De Diabetesvereniging Nederland, afkorting DVN, is de Nederlandse patiëntenorganisatie voor mensen met diabetes mellitus. DVN is de grootste patiëntenvereniging van Nederland, en houdt zich actief bezig met lobby, collectieve belangenbehartiging en het oplossen van knelpunten waarmee mensen met diabetes in het dagelijks leven te maken hebben. De vereniging behartigt de belangen van alle mensen met diabetes (zowel type 1 als type 2) en ondersteunt hen om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. DVN heeft ca. 40.000 leden.

Diabetesvereniging Nederland
Geschiedenis
Opgericht 25 augustus 1945
Structuur
Voorzitter de heer dr Binso Wymenga
Werkgebied Nederland
Plaats Leusden, Utrecht,
Nederland
Doel Mensen met diabetes ondersteunen in het dagelijks leven en de diabeteszorg verbeteren
Motto Voluit leven met diabetes!
Aantal leden 40.000
Aantal werknemers 30
Media
Website http://www.dvn.nl/

Om deze doelen te bereiken organiseert de vereniging bijvoorbeeld cursussen, gespreksavonden of andere activiteiten voor verschillende doelgroepen (met name mensen met diabetes). Ook zorgt ze voor belangenbehartiging, zoals door het afsluiten van collectieve contracten met verschillende zorgverzekeraars.

Voor leden heeft DVN persoonlijk advies, ondersteuning bij de verzekering van arbeid en bij keuringen, het magazine Diabc (voor volwassenen), het tijdschrift "JONG magazine" (voor jongeren en jongvolwassenen) het blad SugarKidsClub Mini Magazine (voor kinderen) en kortingen op informatiemateriaal en heel veel activiteiten. Daarnaast heeft zij een online winkel voor diabeteshulpmiddelen. DVN heeft in 2010 een website opgezet voor kinderen en in 2015 een Facebookpagina voor jongeren. Verder heeft DVN in 2015 het Diabetes Trefpunt opgericht, een grote online community voor mensen met diabetes in Nederland.

Dit zijn de websites van DVN: www.voluitlevenmetdiabetes.nl www.diabetestrefpunt.nl www.DVNWinkel.nl www.Puntenplein.nl

De DVN is op 25 augustus 1945 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Suikerzieken, en heeft in 1972 de naam veranderd tot de huidige naam.[1]

In 1978 nam de DVN het initiatief het Diabetes Fonds op te richten. Deze organisatie organiseert vanaf 1982 ieder jaar een landelijke collecte ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek rond diabetes.

De DVN is lid van de in 1995 opgerichte koepelorganisatie Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

DVN is onafhankelijk en bestaat door de contributiebijdrage van haar leden. Ook ontvangt zij sponsorgelden van maatschappelijk partners en derden. Het beleid of berichtgeving wordt hierdoor nooit beïnvloed. De organisatie wordt geholpen door haar achterban (alle mensen met diabetes) met donaties, lidmaatschappen, als vrijwilliger en door bij DVN Winkel te kopen.

Externe linkBewerken