Collecte

Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel, de kerk of hulpverlening bij natuurramp.

Collectant voor het Noordelijk Heilsleger
Een collectebus werd voorheen met een slotje of zegellak gesloten, thans gebruikt men een gewaarmerkte tiewrap.

Er zijn tientallen goededoelenorganisaties waarvoor mensen met een collectebus langs de deuren gaan of op straat een inzamelingsactie houden. Voor zo'n openbare collecte is een vergunning vereist van de gemeente. De collectanten zijn vrijwilligers en krijgen een verzegelde collectebus mee. Op de collectebus staat tegenwoordig een QR-code, gevers kunnen die met de telefoon scannen en langs die weg doneren.

Een buurtbewoner wordt als coördinator aangewezen om de collectebussen uit te delen en na afloop van de collecteperiode terug te ontvangen. Bij het inleveren van de collectebus wordt de inhoud door twee personen geteld, meestal de collectant en de coördinator, of de coördinator en zijn buurman.[1] Er wordt per collectant genoteerd hoe veel geld er is opgehaald. Het bedrag dat met de QR-code gedoneerd is, geldt ook als opgehaald door die collectant.

25 goededoelenorganisaties[2] zijn verenigd in de Stichting Collecteplan,[3] die hun collectes jaarlijks op elkaar afstemmen via een collecterooster.[4] In kerken collecteert men tijdens de kerkdienst of mis. Er zijn ook collectes zonder vergunning waarvan het geld voor eigen gebruik is bestemd; indien dit wordt verzwegen is dat oplichterij.

Volgens de in 2009 gepubliceerde ''Toekomstverkenning goede doelen collectes'' bedroegen de totale inkomsten uit collectes in het jaar 2007 zestig miljoen euro. Volgens dezelfde studie is de opbrengst van collectes per inwoner in kleine gemeenten duidelijk hoger dan in de steden. Het aantal collectanten vertoont een dalende trend.

De opbrengst van een deel van de collectes komt terecht in collectebusfondsen.