Dendrogram

Een dendrogram is een boomstructuur-diagram. Dendrogrammen worden vaak gebruikt in biologische en biochemische studies om weer te geven hoe genen zich clusteren. Deze clusters worden geproduceerd door een clusteralgoritme (clusteranalyse). In een dendrogram wordt weergegeven hoe en waar de clusters zich ten opzichte van elkaar bevinden ofwel zijn geplaatst. Het dendrogram geeft bijvoorbeeld een beeld van de verwantschappen tussen soorten.

VoorbeeldBewerken

In het volgende voorbeeld clustert men de ruwe data op basis van de Euclidische afstand:

De ruwe data.

 

Voorbeeld van een dendrogram.

 

Weergave in een cladogram
 clade [abcdef

a


 clade [bcdef
 clade [bc

bc clade [def
 clade [de

de
f

Alternatieve weergaven in een cladogram
 • abcdef
  • a
  • bcdef
   • bc
    • b
    • c
   • def
    • de
     • d
     • e
    • f
  • a
    • b
    • c
     • d
     • e
    • f