Demergotiek

bouwwerk in Brabantse gotiek

Demergotiek is de benaming van de regionale variant van de gotische bouwstijl die in en rond het Hageland veel voorkomt. Meer specifiek is de Demergotiek een variant van de Brabantse gotiek. Het enige kenmerk is het gebruik van de roestbruine streekeigen ijzerzandsteen. Voorbeelden van de Demergotiek zijn:

Sint-Catharinakerk, Diest