Een dekvrucht is een gewas dat tegelijk met een ander gewas gezaaid wordt op hetzelfde perceel maar sneller groeit. De dekvrucht doet dienst als bescherming van het andere gewas (de ondervrucht genaamd) tegen de weersinvloeden en tegen onkruid. De ondervrucht kan op haar beurt nuttige insecten aantrekken of als stikstof- en/of groenbemester dienst doen. Ook kan de dekvrucht helpen om de gevolgen van droogte voor de ondervrucht te bestrijden.

Het kan hierbij gaan om rode klaver die onder graangewassen wordt gezaaid. Afrikaantjes of Oost-Indische kers onder appelbomen zijn voorbeelden van ondervruchten onder dekvruchten. Een ander voorbeeld is de inzaai van grasland onder gerst als dekvrucht, waardoor het jonge grasland in de beginperiode tegen onkruidgroei wordt beschermd.

Zie ook