De pagode der nevelen

stripalbum uit de serie van Yoko Tsuno