Hoofdmenu openen

De la Kethulle was een ambtenarenfamilie uit Gent die vanaf de vijftiende eeuw tot de adel opklom.

Inhoud

GeschiedenisBewerken

 
Het Hof van Ryhove in Gent, residentie van de protestantse leider Frans de la Kethulle de Ryhove

In 1437 werd Jehan de la Kethulle voor het eerst als 'jonkheer' op een adelslijst van het graafschap vermeld. In 1481 werd een Jan van der Kethulle, schepen in Gent, op een lijst van edelen in Vlaanderen vermeld. De eerste uitdrukkelijke vermelding van Jan Van de Kethulle als edelman dateert van 10 januari 1528.

Werden aldus vermeld:

 • Jan I de la Kethulle (Pittem, ca. 1361 - Gent, 28 augustus 1433), heer van Haverie (heerlijkheid in Ertvelde en Kluizen, gekocht van Jan de Gruutere in 1428) en van Assche (Deerlijk), trouwde in 1432 met Elisabeth Eebins (1395-1471), 34 jaar jonger, met wie hij eerst minstens 20 jaar in concubinaat leefde en kinderen had. Hij was secretaris en raadsheer van Filips de Stoute, Jan zonder Vrees en Filips de Goede, en bewaarder van de oorkonden van Vlaanderen.
  • Jan II van der Kethulle, heer van Volkegem (†1457) x Katharina Onredene († 1502).
   • Frans van der Kethulle (Gent, ca. 1431 - 1512), x Elisabeth de Voogt (†1519), dochter van de schout van Brugge Bartholomeus de Voogt. Hij was secretaris van de jonge Karel de Stoute en was gedurende 44 jaar verbonden aan de Raad van Vlaanderen.
   • Jan III vander Kethulle (1456-1524), heer van Haverie en heer van Assche, Noorthout en Ryhove, schepen van Gent, x Margareta van der Poorten.
    • Philippe van der Kethulle, heer van Haverie (1528).
     • Willem de la Kethulle (1527-1584) x Catharina de Merode.
     • Adrienne de la Kethulle x Roland van Hembyse.
     • François de la Kethulle de Ryhove (Wondelgem, 1531 - Utrecht, 15 juni 1585), heer van Ryhove, baljuw van Dendermonde, Gents protestants volksleider.
     • Jan de la Kethulle x Anne de Louvense.
      • Philippe de la Kethulle x Hélène Benoit.
       • Philippe-Ignace de la Kethulle x Aurèle de Recourt.
  • Catharina van de Kethulle (†1479), x Jan Wielant (†1473).

Nieuwe tijdBewerken

Tijdens de zestiende tot achttiende eeuw hield de familie de la Kethulle haar reputatie hoog. Te vermelden:

 • In 1568: Adrien de la Kethulle werd gelegitimeerd en was de grootvader van Artus (hierna).
 • In 1627: de persoonlijke titel ridder werd verleend aan Philippe de la Kethulle.
 • In 1646: de persoonlijke titel ridder werd verleend aan Artus de la Kethulle.

Na 1815Bewerken

 
Adrien de la Kethulle de Ryhove, eerste voorzitter van het hof van beroep in Gent

Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden verkregen twee edellieden uit het ancien régime bevestiging van hun adellijke status.

 • Louis Désiré Ghislain de la Kethulle (Gellingen, 27 augustus 1750 - Gent, 3 januari 1826), was onder het ancien régime schepen van de Keure in Gent. Hij was een zoon van Nicolas de la Kethulle, kolonel bij de Gardes Wallonnes in Spaanse dienst en van Thérèse Thyerin. Hij trouwde in 1781 met Colette van der Bruggen (1760-1830) en ze hadden zeven kinderen. In 1816 werd hij erkend in de erfelijke adel en benoemd in de Ridderschap) van de provincie Oost-Vlaanderen.
  • Emmanuel de la Kethulle (Gent, 1792-1864), trouwde met Marie-Jeanne Schuurman (1794-1878). Deze tak doofde uit, na drie generaties, in 1958.
  • Louis de la Kethulle (Gent, 1794 - Gentbrugge, 1872), trouwde met Justine van den Hecke (1794-1866). In 1889 verkregen hun kinderen en kleinkinderen vergunning om de Ryhove aan hun naam toe te voegen.
   • Eugène de la Kethulle de Ryhove (Gent, 1823-1897), trouwde met Gabrielle de Ghellinck (1830-1861). Ze kregen negen kinderen.
    • Adrien de la Kethulle de Ryhove (Gent, 1831-1933), trouwde met Irène van Pottelsberghe de la Potterie (1851-1930). Hij beëindigde zijn carrière als magistraat met het ambt van eerste voorzitter van het hof van beroep in Gent. Hij werd vereerd met de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Er zijn afstammelingen tot heden.
    • Henri de la Kethulle de Ryhove (1854-1929), trouwde met Victorine Coppieters (1861-1934) en verhuisde naar Sint-Michiels. Het gezin kreeg veertien kinderen en heeft een talrijk nageslacht.
     • Léon de la Kethulle de Ryhove (1882-1969) trouwde met Maria Gailliard (1885-1968). Het echtpaar kreeg vijf kinderen, zonder verdere afstammelingen. Hij was ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.
     • Eugène de la Kethulle de Ryhove (1886-1973), trouwde met Jeanne Gailliard (1889-1966).
      • Christian de la Kethulle de Ryhove (1917-2009), trouwde met Anne Gillès de Pelichy (1915-2002). Hij was ondernemer, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Oostende. In 1994 werd hem de titel ridder toegekend.
       • Baudouin de la Kethulle de Ryhove (° 1945) trouwde met Esther Profilo (1943-2019). Hij beëindigde zijn diplomatencarrière als ambassadeur in Parijs.
     • Raphaël de la Kethulle de Ryhove (1890-1956) werd scheutist en was een groot organisator van sportverenigingen en -activiteiten in Belgisch-Congo.
 • Nicolas Ignace Xavier de la Kethulle de Bolsele (Sint-Gillis-Waas, 24 juni 1760 - 30 september 1817), broer van Louis-Désiré, trouwde met Rosalie Annez (1772-1835). Ze kregen negen kinderen. In 1816 werd hij erkend in de erfelijke adel en benoemd in de Ridderschap van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze familietak is in 1913 uitgedoofd.

LiteratuurBewerken

 • Généalogie de la Kethulle, in: Annuaire de la noblesse belge, 1852.
 • Robert COPPIETERS 'T WALLANT, Notices généalogiques et historiques sur quelque familles brugeoises, Brugge, (1942).
 • J. VINDEVOGHEL, Jan van de la Kethulle, 1361-1433, diplomaat, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, T. III, Brussel, 1968.
 • Emmanuel COPPIETERS 'T WALLANT & Charles VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, Histoire professionalité et sociale de la famille Coppieters, second volume, Tablettes des Flandres, Recueil 8, Brugge, 1968.
 • Hervé DOUXCHAMPS, La famille de la Kethulle, Brussel, 1996.
 • Christian DE LA KETHULLE DE RYHOVE, Les la Kéthulle avant 1400, 3 vol., Sint-Andries, 1999.
 • Brigitte BEERNAERT e.a., De Visitatie, bewonings- en bouwgeschiedenis van het huis Wulfhagestraat 18 in Brugge, Brugge, 2005.
 • F. BUYLAERT,e.a., De adel ingelijst. “Adelslijsten” voor het graafschap Vlaanderen in de veertiende en vijftiende eeuw, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2007.
 • Pieter A. DONCHE, Edelen en leenmannen van Vlaanderen, 1437, Berchem-Antwerpen, 2010.
 • Frederik BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (1350-1500), Gent, 2011.
 • Pieter A. DONCHE, Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren in Vlaanderen, Berchem-Antwerpen, 2012.