De jure

latijnse uitdrukking, formeel

De jure, in klassiek Latijn gespeld als de iure, is een uitdrukking die "volgens het recht" betekent. De uitdrukking staat in contrast met de facto, dat "in feite" betekent.

De jure en de facto worden gebruikt in de betekenis van respectievelijk "formeel" en "in de praktijk" wanneer men politieke of juridische situaties beschrijft.

Voorbeelden Bewerken

  • De republiek Somaliland is de facto een zelfstandige staat, de jure wordt ze niet erkend.
  • Het Salduz-arrest was tot 1 januari 2012 een de-jurearrest, zoals alle arresten, maar de facto werd het in België niet toegepast. Sinds 1 januari 2012 is het Belgisch strafprocesrecht aangepast en in overeenstemming met het Salduz-arrest.