Hoofdmenu openen

Tom Poes en de dropslaven (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De dropslaven) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. De eerste aflevering in het verhaal verscheen op 31 december 1959, de laatste op 12 februari 1960.[1][2] Het centrale thema is verslaving waardoor iemand van zijn sterkste eigenschappen wordt beroofd.

Het verhaalBewerken

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal.

Heer Bommel en Tom Poes ontdekken tijdens een wandeling een vreemde snoepwinkel in het Donkere Bomen Bos. De stopflessen doen heer Bommel weer aan zijn jeugd denken, ze bevatten allemaal dropsoorten. De winkel wordt uitgebaat door Hocus Pas, maar die wijst ze met ferme hand de deur; hij is ter plekke bezig nieuwe drop te maken in een kookpot op het vuur. Zodoende gaat de winkel pas 's avonds na zes uur open. Heer Bommel loopt mokkend terug naar huis.

Heer Bommel vertelt Tom Poes even later glunderend dat morgen – op 1 januari – zijn trouwe bediende Joost twintig jaar bij hem in dienst is.[3] De volgende dag vertoont de bediende wel erg vreemd gedrag, net nu hij dus 20 jaar in dienst is. Hij geeft zijn werkgever en diens jonge vriend flauwe fopkadootjes en vertoont ander kinderlijk plaaggedrag, maar heeft daar steeds weer spijt van. Tom Poes ontdekt dat hij ondertussen met grote pakken drop thuis komt, die hij verstopt op een zolderkamer van slot Bommelstein. Al gauw blijkt dat ook grootste deel van de inwoners van Rommeldam verslaafd is aan de dubbeldrop van de oude magister en ze zijn daarmee hun beste eigenschappen kwijtgeraakt. Joost biecht op dat de dubbeldrop hem beroofd heeft van zijn levensernst en zijn eerbied voor zijn meerderen. Maar het simpelweg verbieden van dropgebruik in het kasteel werkt niet echt, de verslaving is te sterk.

De twee vrienden besluiten een wetenschapper te gaan bezoeken. Maar ook professor Prlwytzkofski blijkt bij een bezoek door de twee vrienden van zijn wetenschappelijk anker los geraakt te zijn. Hij onderzoekt de aangereikte veterdrop al etend en is daarmee opeens zijn sterkste eigenschap tegelijkertijd kwijtgeraakt. Hij geeft uitleg over een spontaan kaartlegexperiment en noemt daarbij de klaveracht.[4] Tom Poes en heer Bommel vertrekken bij de hoogleraar, die verschrikt merkt meteen al verslaafd te zijn geraakt. Het politiekorps voetbalt hinderlijk op straat, terwijl politiechef Bulle Bas binnen dropetend roulette speelt. De Kleine Club lijkt verlaten behoudens een dropetende kruidenier Grootgrut, die eigenlijk eerst zijn boekhouding zou hebben moeten bijwerken.

Tom Poes komt erachter dat de vreemde winkel in het Donkere Bomen Bos inderdaad de leverancier is van de drop. Hij betrapt bediende Joost, de markies de Canteclaer en burgemeester Dickerdack die daar allen naar binnen gaan. Tom Poes brengt verslag uit aan heer Bommel, die meteen actie wil ondernemen. Hij gaat op de dropwinkel af, maar Tom Poes heeft een ander plan.

Heer Ollie besluit de misstand bij de bron aan te pakken. Hij wil het receptenboek bemachtigen en vernietigen. Hij sluipt Pas' winkeltje binnen, maar daar wordt hij overvallen en in een zak gestopt door Super en Hieper, die op zoek zijn naar buit in deze goed lopende middenstandszaak. Ze verdwijnen zonder geld met de handelsvoorraad dubbeldrop, terwijl ze heer Bommel in een dichtgebonden jutezak achter laten. Zodoende wordt hij als spion ontmaskerd door de magister, die van plan is hem te verdroppen. Hij wordt net op tijd gered door Tom Poes, die ambtenaar Dorknoper[5] heeft ingeschakeld om hem te helpen.

De ambtenaar bevraagt de dropbereidende magister naar zijn middenstandsdiploma, openingstijden, vestigingsvergunning en omzetbelasting. Dorknoper pakt het receptenboek en intussen bevrijdt Tom Poes de kasteelheer uit zijn zak. De ijverige ambtenaar houdt het receptenboek voor de boekhouding, welk boek hem door de magister onmiddellijk wordt ontnomen en in het vuur geworpen. De magister laat zijn zaak bewust exploderen en de drie Rommeldammers kunnen ternauwernood aan de vuurzee ontsnappen. Een kraai zit wat later verlaten op een stopfles en vliegt weg. Tom Poes stelt tevreden vast dat de magister niet tegen een ambtenaar eerste klas op kon. De ambtenaar stelt alsnog een rapport op, waarin de twee heren dienen te getuigen. Bij het naar huis wandelen komen de twee vrienden de twee boeven tegen, die door de dubbeldrop ook van hun sterkste eigenschappen zijn beroofd, namelijk hebzucht en zakeninstinct. Ze geven heer Bommel dan ook zijn portefeuille terug. Aan Tom Poes geven ze een horloge dat van Joost blijkt te zijn. Super en Hieper denken er zelfs over om te gaan werken.

Nadat de snoepwinkel in het woud was verdwenen, keerde de rust spoedig terug in de stad Rommeldam. Ook Joost herstelde na enige dagen en op een ochtend geeft hij zijn werkgever als goedmakertje sigaren en Tom Poes een koekoeksklok. Tom Poes weet dan ook nog het gestolen gouden jubileumhorloge aan hem terug te geven, waardoor ze alle drie er heel tevreden vanaf komen.

Het feestmaal wordt deze keer door kruidenier Grootgrut georganiseerd in De Gebraden Haan. Een herendiner, dus de buurvrouw ontbreekt op het plaatje. Genodigd zijn de twee vrienden, de markies,de commissaris, de ambtenaar eerste klasse, de burgemeester en de professor. Kruidenier Grootgrut heeft nu een eigen dropmonopolie van drop zonder de schadelijke nawerking. Dus prijst de kruidenier degenen die een eind hebben gemaakt aan deze oneerlijke concurrentie zonder middenstandsdiploma. Volgens heer Bommel plofte de zaak echter vanzelf al uit elkaar.

VoetnootBewerken

  1. [1][dode link] 49 afleveringen uit de Amigoe di Curaçao
  2. Op 26 oktober 2013 drukte NRC Handelsblad het verhaal integraal af in een apart katern.
  3. Joost doet in feite pas in 1942 zijn intrede in de serie, in De zieke hertog.
  4. Eiso Toonder verwijst in het voorwoord van Volledige Werken band 18 naar de betekenis van klaveren acht. “Dat is iemand die voor zijn baas met opeengeperste lippen en een aktetas onder de arm geklemd een vertrouwensopdracht uitvoert.”
  5. Deze heeft als ambtenaar immers het snoepen afgezworen
Voorganger:
De nozellarven
Bommelsaga
31 december 1959 - 12 februari 1960
Opvolger:
De herenopstand