De Maasgouw (tijdschrift)

kwartaaltijdschrift over Limburgse geschiedenis

De Maasgouw is een tijdschrift over geschiedenis en archeologie van Limburg, uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De titel is ontleend aan een historische benaming voor het Limburgse Maasland, de Maasgouw.

De Maasgouw, jaargang 1, nr. 1

Het blad verscheen voor het eerst op 2 januari 1879 als De Maasgouw. Weekblad voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, uitgegeven door Leiter-Nypels in Maastricht.

Het tijdschrift verschijnt anno 2021 als kwartaaltijdschrift en verenigingsblad van het LGOG met een viertal hoofdaandachtspunten:

  • Korte historische bijdragen
  • Limburgs Historisch Actueel
  • 'Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken', met verenigingsnieuws
  • Activiteitenagenda LGOG.

Sinds 2021 zijn de rubrieken met LGOG-verenigingsnieuws en de activiteitenagenda komen te vervallen, omdat die in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief aan de orde komen.

Externe linkBewerken