De Gulden Passer

wetenschappelijk tijdschrift

De Gulden Passer is een tijdschrift voor boekwetenschap. Het is een uitgave van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, die al sinds 1877 bestaat. Vanaf 1878 gaf de Vereniging het tijdschrift Bulletijn uit. Die uitgave werd in 1883 gestaakt. De Gulden Passer verschijnt sinds 1923.[1]

Het tijdschrift richtte zich in de beginperiode vooral op de Antwerpse boekgeschiedenis met artikelen over Antwerpse drukkers, uitgevers, boekbinders, etc. alsmede andere personen uit die stad tot eind achttiende eeuw. Het bood daarnaast informatie over zaken als veilingen en catalogi. De Gulden Passer heeft zich ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerd tijdschrift voor boekwetenschap en bibliofilie en publiceert over vele aspecten die verband houden met het maken, distribueren en lezen van boeken en ander drukwerk. Het accepteert artikelen in het Frans, Duits en Engels.

De naam van het tijdschrift is ontleend aan de gelijknamige drukkerij van Christoffel Plantijn. Die naam, De Gulden Passer, gaf Plantijn in 1576 aan zijn aan de Vrijdagmarkt gevestigd bedrijf. Sinds 1877 is daar het Museum Plantin-Moretus gevestigd.