Hoofdmenu openen

De Banken

natuurgebied in Nederland
De noordbank gezien vanaf slag Beukel

De Banken is een duingebied gelegen aan de Westlandse duinenkust tussen Monster en Hoek van Holland. Het duingebied bestaat grotendeels uit een dubbele duinregel. Het is het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Twee laaggelegen natte duinvalleien bij 's-Gravenzande geven dit duingebied zijn naam: De Banken. Het gebied is ca. 90 ha groot.

De Banken kennen een lange geschiedenis. Op de kaart van Nicolaus Cruquius uit 1712 is 'De Banck' al te zien als een ongeveer 500 meter brede polder, gelegen tussen een relatief breed duingebied en de Noordlandse dijk. Door landaanwinning aan de landkant en afslag aan de zeekant is de huidige vorm ontstaan.

De Banken maken deel uit van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Het is het noordelijkste deel van de Kapittelduinen. Vooral de natte laagten van duinvalleien zijn van grote betekenis voor planten en vogels. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft De Banken daarom benoemd tot 'waterparel': wateren met een bijzondere actuele of potentiƫle natuurwaarde. Ook de duinen zijn echter van grote waarde, zowel voor flora en fauna als landschappelijk. De Banken kennen een rijk broedvogelbestand, maar zijn ook belangrijk voor planten, paddenstoelen (o.a. wasplaten), insecten en amfibieƫn. Zo kent De Banken een grote populatie rugstreeppadden en zandhagedissen. Ook in de winter zijn De Banken van groot belang voor overwinterende en langstrekkende vogels.

Het duingebied is ook een van de zwakke schakels in de zeewering, wat betekent dat op korte termijn de duinenrij verzwaard zal gaan worden. Hierbij zullen er enkele tientallen meters duin voor het huidige duin opgespoten worden.

In De Banken zijn twee strandslagen: slag Beukel en slag Arendsduin. Bij slag Beukel is een grote parkeerplaats voor strandbezoekers. Slag Arendsduin is niet vrij toegankelijk.