Cycloheptaan

chemische verbinding

Cycloheptaan is een cyclisch koolwaterstof met de brutoformule C7H14. Het is een kleurloze en ontvlambare vloeistof. Cycloheptaan wordt gebruikt als een apolair oplosmiddel in de chemische industrie en als intermediar bij de synthese van bepaalde verbindingen.

Cycloheptaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van cycloheptaan
Algemeen
Molecuulformule C7H14
IUPAC-naam cycloheptaan
Molmassa 98,19 g/mol
SMILES
C1CCCCCC1
InChI
1/C7H14/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-7H2
CAS-nummer 291-64-5
EG-nummer 206-030-2
PubChem 9265
Wikidata Q423957
Vergelijkbaar met cyclohexaan, cyclo-octaan
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H304
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P301+P310 - P331
VN-nummer 2241
MAC-waarde 50[1]
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar[1]
Kleur kleurloos[1]
Dichtheid 0,81[1] g/cm³
Smeltpunt −8[1] °C
Kookpunt 119[1] °C
Vlampunt 5[1] °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,050[1] g/L
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Zie ook

bewerken
bewerken
  • (en) MSDS van cycloheptaan
  • (en) Gegevens van cycloheptaan in de GESTIS-stoffendatabank van het IFA