Copolymerisatie

Copolymerisatie is een reactie die plaatsvindt wanneer verschillende monomeereenheden reageren, waardoor een copolymeer ontstaat.

Copolymerisatie wordt toegepast om de eigenschappen van het gevormde polymeer te beïnvloeden. Het kan hierbij zowel om de fysische als de chemische eigenschappen gaan.