Conseil Régional

volksvertegenwoordiging van een Franse regio

Een Conseil Régional (Nederlands: Regionale Raad), is een gekozen volksvertegenwoordiging van een Franse regio.

De Conseils Régionaux worden voor een termijn van zes jaar, via algemeen, enkelvoudig kiesrecht gekozen. Uit haar midden wordt een uitvoerend comité gekozen bestaande uit een voorzitter (Président du Conseil Régional) en enkele vicevoorzitters. De President van Regionale Raad is het hoofd van het bestuur van een regio.

De Conseil Régionaux werden op 5 juli 1972 gecreëerd. Aanvankelijk waren zij niet meer dan raadgevende commissies en bezaten geen werkelijke macht. Pas na de invoering van de decentralisatiewet van 1982 bezitten de Conseils Régionaux werkelijke macht.

Zie ookBewerken