Congregatie voor de Bisschoppen

Departement van de Romeinse Curie

De Congregatie voor de Bisschoppen' (Congregatio pro Episcopis) - vroeger Congregatie voor het Consistorie - is een congregatie van de Romeinse Curie die zich toelegt op alle aangelegenheden die de bisschoppen aanbelangen. Hieronder valt de benoeming van bisschoppen (behalve voor die gebieden die vallen onder de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren) en de organisatie van synodes. Ook het oprichten, herinrichten en splitsen van bisdommen staat onder haar bevoegdheid. Zij staat verder ook nog in voor de relatie met de bisschoppenconferenties en coördineert de vijfjaarlijkse ad limina bezoeken.

Marc kardinaal Ouellet, prefect van de Congregatie

Ze werd op 15 januari 1588 opgericht door paus Sixtus V. De huidige prefect is de Canadese kardinaal Marc Ouellet.

PrefectenBewerken

...

...

SecretarissenBewerken

Externe linksBewerken