Collectie

set van objecten
Voor het gelijknamige begrip uit de wiskunde, zie Collectie (wiskunde).

Een collectie (Latijn: colligere, verzamelen) is dat wat ontstaat door actief te verzamelen.

Situering bewerken

Een verzameling van een instituut, zoals een museum, een galerie of kunstfonds wordt meestal een collectie genoemd. Een kunstverzamelaar die een kunstverzameling beoogt te vormen, wordt ook wel een collectioneur genoemd. Kunstverzamelingen worden nogal eens in zijn geheel bij testamentaire beschikking afgestaan aan een stichting of een bestaand museum. Alzo bindt men de naam van de schenker aan de collectie.

Er bestaan privé-verzamelingen en openbare verzamelingen. Privé-verzamelen wordt het meest als tijdverdrijf of om speculatieve redenen gedaan, terwijl openbare verzamelingen (in bibliotheken, musea en archieven) cultuurbehoud en onderzoek ten doel hebben. Voor het bereiken van een bepaalde collectie, die voldoet aan bepaalde doelstellingen worden zogenaamde collectieplannen opgesteld.

Verzamelaars kunnen een collectie aanleggen van bijvoorbeeld postzegels, munten (De Nationale Numismatische Collectie (NNC)), exlibris, boeken, boekenleggers, noodgeld of sigarenbandjes. Bij een tentoonstelling spreekt men soms ook van een collectie; de tentoongestelde objecten, bijvoorbeeld de vaste collectie van een museum.

In de modebranche noemt men het seizoensgebonden aanbod een modecollectie.

Beroemde kunstcollecties bewerken

Belgische collecties bewerken

Nederlandse collecties bewerken

Andere collecties bewerken

Zie ook bewerken