Cleveringadebat

Het Cleveringadebat is een jaarlijks studentendebat ter nagedachtenis aan de rede van professor Cleveringa op 26 november 1940. Het debat wordt georganiseerd door de studentcommissie, CASSA, van het Leids Universiteitsfonds (LUF) in de Nederlandse stad Leiden. Het Cleveringadebat staat los van de Cleveringa-oratie.

Poster van het eerste Cleveringadebat in 2003

HistorieBewerken

Op 26 november 1940 hield professor Cleveringa in het Groot Auditorium van het Academiegebouw aan de (toenmalige) Rijksuniversiteit Leiden een vlammend betoog tegen het ontslag van zijn joodse collega's, in het bijzonder professor Eduard Meijers. Zijn rede leidde tot een algemene studentenstaking en uiteindelijk tot de sluiting van de Leidse universiteit. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt de rede van Cleveringa herdacht, door middel van de Cleveringa-oratie.

De studentcommissie van het Leids Universiteitsfonds (LUF), CASSA, vond dat studenten meer bekend moesten worden met de rede van Cleveringa.[1] De jaarlijkse oratie op 26 november werd weinig bezocht door studenten. Een debat, altijd rondom het thema 'vrijheid' en 'vrijheid van meningsuiting', zou huidige studenten meer aanspreken dan een oratie.

Het eerste debat vond plaats in 2003. Vanaf dat jaar werd ieder jaar een aantal bekende sprekers en hoogleraren uitgenodigd, waarmee de aanwezige studenten discussieerden over de vooraf gepresenteerde stellingen.

SprekersBewerken

2003 - Vrijheid ontketend

2004

2005

2006

2007 - Vrij spraak

2008 - Censuur

2009 - Kwetsen of zwijgen

2010 - Privacy... gevoelig?

2011 - "Ja wat nou, Vrijheid van Meningsuiting?!"

2012 - Europa: Bolwerk van vrijheid?