Claimemissie

Een claimemissie is een bijzondere vorm van een uitgifte van aandelen in een bepaald vennootschap. Het verschil met een gewone emissie is dat de aandelen in dit geval enkel beschikbaar zijn voor houders van de reeds uitgegeven aandelen, doordat aan deze aandeelhouders een claimrecht wordt toegekend. Middels een dergelijke emissie wordt voorkomen dat het aandeelhouderschap (en daarmee de zeggenschap) te veel verwaterd wordt en bewerkstelligd dat alleen de bestaande aandeelhouders van een eventuele winststijging kunnen profiteren.

Zie ookBewerken