Chrismamis

Heilige mis in de Goede Week

De chrismamis is de jaarlijkse Mis die in de ochtend van Witte Donderdag gevierd wordt en waarin het chrisma door de bisschop wordt gewijd. In dezelfde viering worden ook de catechumenenolie en de ziekenolie gezegend.

Uitnodiging voor de Chrismamis in het Vaticaan

Soms vindt de chrismamis niet in de ochtend, maar in de middag plaats en soms wordt de chrismamis niet op Witte Donderdag, maar op een eerdere dag in de Goede Week gevierd. In Nederland gebeurt het meestal op de woensdag in de Goede Week, in Vlaanderen soms op de maandag van de Goede Week.