Chlordaan

chemische verbinding

Chlordaan is een gebrugde organische verbinding met als brutoformule C10H6Cl8. Het is een lichtgele tot amberkleurige viskeuze vloeistof, die hydrofoob en dus zeer slecht oplosbaar in water is. De stof werd van 1948 tot 1988 gebruikt als pesticide in de Verenigde Staten. Handelsnamen van deze stof zijn onder andere Belt, Chlor Kil, Chlortox, Corodan, Gold Crest, Intox, Kypchlor, Niran, Octachlor, Sydane, Synklor, Termi-Ded, Topiclor en Toxichlor.

Chlordaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van chlordaan
Molecuulmodel van chlordaan
Algemeen
Molecuulformule C10H6Cl8
IUPAC-naam octachloor-4,7-methaanhydro-indaan
Molmassa 409,76 g/mol
CAS-nummer 57-74-9
Wikidata Q417134
Beschrijving Lichtgele tot amberkleurige stroperige vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H301 - H311 - H331 - H370
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P260 - P280 - P301+P310 - P311
Carcinogeen ja (IARC-klasse 2B)
Opslag Gescheiden van voeding, voedingsmiddelen en basen. Goed gesloten en in een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 602-047-00-8
VN-nummer 2996
MAC-waarde 0,5 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur lichtgeel-amberkleurig
Dichtheid 1,59-1,63 g/cm³
Kookpunt 175 °C
Dampdruk 0,0013 Pa
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheid

bewerken

De stof ontleedt bij verbranding en bij contact met basen, met vorming van giftige dampen, onder andere chloor, fosgeen en waterstofchloride. Chlordaan tast ijzer, zink, kunststoffen en rubber aan.

bewerken