Chiraal centrum

Een chiraal of stereogeen centrum is in de organische chemie een atoom of een star gedeelte van een organische verbinding waarvan de eraan vast zittende groepen op twee spiegelbeeldige manieren kunnen worden aangebracht. Het meest voorkomende chirale centrum is een asymmetrisch koolstofatoom. Een molecuul met een chiraal centrum is vaak een chiraal molecuul; uitzonderingen op deze regel zijn de zogenaamde mesovormen van moleculen met meerdere chirale centra. Een molecuul met een chiraal centrum heeft stereo-isomeren.

Chiraal Centrum (Asymmetrisch koolstofatoom)
Chiraliteit en symmetrie

Zie ookBewerken