Childhood Autism Rating Scale

Childhood Autism Rating Scale (CARS) is een test die ontwikkeld is voor het onderzoek naar autisme. Het onderzoek wordt afgenomen door een onderzoeker, waarbij op 15 gedragsaspecten punten (variërend van 1 tot en met 4) gegeven kunnen worden.

De aspecten zijn: